agkdjbznkl

Tại TP.HCM, sở GD&ĐT Thành phố thông báo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, trường học nghỉ Tết Dương lịch 2019 từ thứ hai đến hết ngày thứ ba (tức từ 31/12/2018 đến hết ngày 1/1/2019) và sẽ đi làm bù vào thứ 7 (ngày 5/1/2019), thông tin trên Thanh niên.

tiết mục múa chúc mừng đại hội


từ đại hội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 77.570
Online: 10