Theo thống kê mới nhất từ Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, đến ngày 2/10, diện tích gieo trồng cây vụ Đông toàn tỉnh mới đạt 2.982/11.952ha (bằng 25% KH), đang chậm so với lịch thời vụ và nguy cơ không hoàn thành kế hoạch.

Để tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng NN&PTNT/Phòng Kinh tế; Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi; các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn người dân chủ động nguồn giống, vật tư, phân bón, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ sản xuất với quan điểm chỉ đạo sản xuất an toàn, ưu tiên sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đến ngày 2/10, Hà Tĩnh mới gieo trỉa được 1.287/5.553ha ngô, 1.339/4.490ha rau các loại, 356/1.909ha khoai lang

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương và đề án sản xuất của tỉnh để tập trung chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng đảm bảo thời vụ, kế hoạch sản xuất.

Phân công cán bộ bám sát cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tổ chức sản xuất các loại cây trồng đảm bảo hiệu quả thiết thực; theo dõi các đối tượng dịch hại cây trồng để chủ động các biện pháp phòng trừ, hạn chế thiệt hại do dịch hại gây ra.

Chủ động các phương án, điều kiện cần thiết để ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, mưa bão có thể xảy ra trong thời gian tới.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 77.549
Online: 11