Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND xã Thạch Lạc Khóa XIX Nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 24/01/2019 tại hội trường UBND xã Thạch Lạc Kỳ họp thứ 8 HĐND xã đã khai mạc. Tham dự  kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quốc Hương- Phó chủ tịch UBND huyện, cùng tham dự có: Đ/c Nguyễn Thị Bính – HUV- Chủ tịch hội LHPN huyện- Phó trưởng đoàn công tác chỉ đạo đơn vị, Đ/c Hồ Xuân Hoà – Chủ tịch hội CCB huyện, đ/c Trung tá Hoàng Phi Hùng- CB đồn Biên phòng Cửa Sót, đ/c Nguyễn Văn Việt- CB Công an huyện Thạch Hà.

 

                                                       Đ/c Nguyễn Quốc Hương-Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp

 

Hình ảnh các đại biểu cấp trên về tham dự kỳ họp


Đ/c Hồ Văn Hồng - BT-CTHĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

       Dự kiến thời gian kỳ họp lần này sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/01/2019, tại kỳ họp đã được nghe Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội,Quốc phòng an ninh năm 2018- mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triễn KTXH,QPAN năm 2019 trong đó: mục tiêu xuyên suốt là tập trung xây dựng các tiêu chí NTM về đích vào cuối năm 2019. Tại kỳ họp cũng đã được nghe các báo cáo: tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN, đầu tư XDCB năm 2018- Kế hoạch phân bổ dự toán thu, chi NSNN và đầu tư XDCB năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2018; báo cáo kết quả thẩm tra của Ban KTXH, Ban Pháp chế hội đồng nhân dân; báo cáo của MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ đối với HĐND và UBND xã; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp HĐND.

 

Ông Nguyễn Hào Quang PBT.TT Đảng uỷ – Trưởng Ban KTXH Báo cáo tại kỳ họp

 

Ông Nguyễn Xuân Tùng – PCT.HĐND Báo cáo hoạt động của HĐ tại kỳ họp

 Tại Kỳ họp đại diện lãnh đạo UBND xã đã thông qua 3 tờ trình gồm: Tờ trình số 04/TTr-UBND về sáp nhập thôn theo đề án số 18; tờ trình số 05/TTr-UBND về ban hành một số chính sách khuyến khích xây dựng NTM năm 2019; tờ trình số 06/TTr-UBND về quy hoạch đất và đấu giá đất ở  năm 2019; Thường trực HĐND thông qua tờ trình về chương trình giám sát năm 2019 trình HĐND quyết nghị tại kỳ họp. Hội nghị được nghe các tham luận của các Đại biểu về tham dự kỳ họp.   

 

Ông Dương Kim Mậu – CT.UBND xã báo cáo các tờ trình tại kỳ họp

 

Ông Hồ Văn Thoan – PCT.UBND xã báo cáo KTXH-QPAN tại kỳ họp

Tại kỳ họp nhiêu đại biểu đã phát biểu tham luận đưa ra các giáp pháp, tham mưu một số quyết sách thực hiện nhiệm vụ phát triễn kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh và các giải pháp trọng tâm để xây dựng về đích các tiêu chí nông thôn mới.


 


                                                             Hình ảnh một số Đại biểu tham gia phát biểu tham luận tại Kỳ họp

    Kỳ họp lần này đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người dữ chức danh do HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 bầu. Đồng thời đã thông qua Nghị quyết của HĐND xã và các tờ trình của UBND tại kỳ họp sát đúng thực tế với tình hình hiện tại của xã nhà, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng ,an ninh năm 2019 thực hiện thắng lợi hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đưa xã Thạch Lạc về đích NTM vào cuối năm 2019.

Từ Kỳ họp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 69.007
Online: 8