Thiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển” và Quyết định số 2124/QĐ-TTg ngày 28/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2687/LĐTBXH-VL ngày 30/6/2017 của Bộ Lao  động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định số 12/QĐ-TTg và Công văn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Công văn số 2687/LĐTBXH-VL;

Thực hiện Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 16/9/2016 của HĐND tỉnh về việc Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh hà Tĩnh; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 15/5/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Chính sách Khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều ngày 14/10/2019 Trường Cao đẳng kỷ thuật Việt Đức Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Thạch Lạc tổ chức buổi khai mạc 3 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 105 lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Về tham dự và chỉ đạo có bà Nguyễn Thị Thúy Loan- Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Thạch Hà, Thầy Nguyễn Duy Vinh- Thạch sỹ- Phó giám đốc - Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỷ thuật Việt đức, thầy Phạm Thanh Huyền - Giám đốc trung tâm đào tạo nghề và các thầy cô giáo của nàh trường.

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Loan- Trưởng phòng LĐTB&XH huyện phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Thầy giáo Nguyễn Duy Vinh - Thạc sỹ- Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng                                                                   Hình ảnh đại biểu tham dự lễ khai giảng và học viên lớp học

Khóa học lần này được mở 3 lớp gồm 2 lớp đào tạo công nghệ hàn xì 70 học viên, 1 lớp sữa chưa máy động lực 35 học viên. Thời gian đào tạo 3 tháng liên tục, các học viên tham gia khóa học được hổ trợ tiền ăn ơ đi lại và tiền học phí sau khóa học được cấp chứng chỉ nghê và giới thiệu việc làm . 

Tại hội nghị


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 77.576
Online: 14