Thực hiện Kế hoạch số 751/KH-KN ngày 25/12/2018 của Trung tâm khuyến nông – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh về việc lập kế hoạch đào tạo tập huấn cho nông dân tuộc mô hình nhân rộng đại trà trong khuôn khổ hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc Dự án “ Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh – WB7”. Thực hiện công văn số 699/KN-WB7 ngày 01/10/2019; công văn 712/KN-WB7 ngày 11/10/2019 của Trung tâm khuyến nông tỉnh về việc tập huấn kỷ thuật sản xuất vụ Đông năm 2019.

Thạch Lạc là một trong 29 địa phương của huyện được Trung tâm Khuyến nông tỉnh lựa chọn triển khai mở 32 lớp tập huấn trong đó xãđược mở 02 lớp với 200 học viên tham gia trong 02 ngày bắt đầu từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 28/10/2019 địa điểm mở lớp tại nhà văn hóa thôn Hòa Lạc và thôn Thanh Sơn 200 học viên được lựa chọn từ những hộ sản xuất tiêu biểu của 5 đơn vị thôn gồm: Thanh Sơn, Trung Lạc, Quyết Tiến, Hòa Lạc và Vĩnh Thịnh.

Hình ảnh lớp tập huấn tại nhà Văn hóa thôn Thanh Sơn

Qua thời gian tập huấn các học viên đã được trang bị kiến thức KHKT mới áp dụng vào sản xuất vụ đông 2019 và kỷ thuật phát triển kinh tế vườn hộ nhằm góp phần nâng cao thu nhập phát triển kinh tế vườn theo tiêu chí NTM.

Từ cuộc tập huấn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 77.561
Online: 12