Sảng ngày 18 tháng 2 năm 2020 lực lượng Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn TN huyện Thạch Hà giúp xã Thạch Lạc những phần việc còn lại để cán đích NTM

Thực hiện khung kế hoạch xây dựng Nông thôn mới của xã Thạch Lạc năm 2020; sáng ngày 18/2/2020 lực lượng Hội Cựu chiến binh huyện Thạch hà huy, Hội Nông dân huyện Thạch Hà, Huyện đoàn Thạch Hà đã huy động lực lượng tham gia xây dựng NTM tại xã Thạch Lạc ở các thôn: Trung Lạc, Thanh Sơn và vĩnh thịnh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 77.579
Online: 15