Tập trung chỉ đạo phá ô thữa nhỏ tạo thành vùng sản xuất tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trong vụ xuân 2021

Thực hiện Nghị quyết 07/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2019-2020; Nghị quyết số 07NQ-HĐND ngày 26/11/2019 của Hội đồng nhân dân xã Thạch Lạc; Ủy ban nhân dân xã Thạch Lạc  đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 về việc phê duyệt kế hoạch , phương án dự toán cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa để tạo thành cánh đồng lớn trong sản xuất tại vùng Nhà Đắc thôn Hòa Lạc. Với quy mô Vụ xuân năm 2021 dự kiến xây dựng ít nhất 01 vùng sản xuất tập trung khoảng trên 12 ha tại thôn Hòa Lạc với 196 hộ tham gia. Các năm tiếp theo đánh giá và xem xét mở rộng đối với địa bàn các thôn khác trong toàn xã.

    

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 77.589
    Online: 9