Sáng ngày 31/12/2021 Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Thạch Hà đã phối hợp với Đảng ủy xã Thạch Lạc tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục lịch sử địa phương; phòng chống diễn biến hòa bình; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới.

Thực hiện kế hoạch số 04-KH/BTGHU, ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Ban tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà về tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương. Sáng ngày 31/12/2021 Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện đã phối hợp với Đảng ủy xã Thạch Lạc tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục lịch sử địa phương; phòng chống diễn biến hòa bình; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới. Đối tượng tham gia học tập là cán bộ cốt cán của xã, thôn, các trường học, trạm y tế, cán bộ các chi hội, chi đoàn ở thôn. Các học viên đã được tiếp thu hai chuyên đề: chuyên đề 1: Diễn biến hòa bình bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới; chuyên đề hai: Lịch sử địa phương. Qua việc học tập đã giúp cho cán bộ cốt cán từ xã đến thôn nắm bắt được nhiều kiến thức cơ bản về phòng chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời cũng bổ sung được nhiều kiến thức về lịch sử vẽ vang của quê hương đất nước; đặc biệt là kiến thức lịch sử của đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và lịch sử đảng bộ xã Thạch Lạc anh hùng.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 108.071
    Online: 18