Bồi dưởng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 xã thạch lạc từ ngày 03/6/2022 đến ngày 05/6/2022 đã hoàn thành khóa lớp bồi dưỡng thức quốc phòng theo kế hoạch năm 2022.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 108.085
    Online: 18