Một số hoạt động xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Thạch Lạc tuần thứ 3 năm 2019
22/01/2019 04:28
Triễn khai đồng bộ các nội dung của khung kế hoạch xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã ngay những ngày đầu tuần đầu của năm 2019
Một số hoạt động xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Thạch Lạc tuần thứ 3 năm 2019

Trong suốt thời gian của tuần thứ 3 kể từ ngày 12/01 đến ngày 20/01/2019 thực hiện khung kế hoạch xây dựng các tiêu chí NTM của BCĐ,BQL xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung triễn khai những nội dung công việc của các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như:Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc UBND, nhà học bộ môn trường THCS, đổ bê tông kênh thoát nước ở các khu dân cư Thanh Sơn và Hoà Lạc; tập trung đổ đất mở rộng nền đường tuyến 3/2 ( đường liên xã 15).

 

Hình ảnh tốp thợ đổ kênh thoát nước khu dân cư

 

Đổ đất mở rộng nền đường 3/2 ( tuyến LX15)

 

 

Hình ảnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc UBND 

Bên cạnh đó vào thứ 7 ngày 12/01/2019  được sự hổ trợ gúp đở của Tĩnh đoàn, Huyện đoàn Thạch Hà đã huy động lực lượng cán bộ đoàn viên về tham gia phối hợp với cán bộ đoàn viên công đoàn cơ sở xã cùng xuống địa bàn các thôn tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

 

Một góc hình ảnh lực lượng cán bộ, đoàn viên các đơn vị về gúp đở xã XD NTM


 Hình ảnh cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở xã Thạch Lạc tham gia lao động xây bồn hoa

Cùng với sự ra quân đồng loạt của tất cả các đơn vị thôn đã huy động hàng trăm ngày công của nhân dân tham gia cải  tạp, chỉnh trang vườn hộ; xây dựng bồn hoa cây cảnh tuyến đường mẫu; chỉnh trang khuôn viên lát gạch sân nhà văn thôn, xây rãnh thoát nước khu dân cư ở các thôn xóm như: Thanh Sơn, Trung Lạc, Quyết Tiến, Hoà Lạc và Vĩnh Thịnh..

  

Một số hình ảnh của hội CCb và hội ND tham gia lát sân khuôn viên nhà văn hoá thôn Hoà Lạc

 

Hình ảnh hội nông dân xây bồn hoa cây cảnh dọc tuyến đường mẫu

 

  

Một số hình ảnh cán bộ và nhân dân thôn Thanh Sơn cải tạo vườn tạp

 

 

 Hình ảnh nhân dân thôn Hoà Lạc tham gia làm tuyến đường mẫu

    Thay mặt BCĐ-BQL xây dựng nông thôn mới xã Thạch Lạc xin cảm ơn sự gúp đở của Tĩnh đoàn, Huyện đoàn Thạch Hà cùng tập thể cán bộ đoàn viên các đơn vị trong toàn huyện; xin cảm ơn toàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên và hội viên các chi hội các thôn xóm. 

   Với tinh thần vào cuộc quyết liệt của toàn thể nhân dân ngày từ những ngày đầu của năm 2019 tin tưởng rằng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã sớm cán đích theo lộ trình khung kế hoạch đã đề ra.

 

 

Tác giả: HVT - Nguồn: Từ các hoạt động xây dựng NTM